Nasze usługiMonitoring

Usługa monitorowania alarmów dostępna jest na terenie Świdnicy oraz najbliższych okolic, polega ona na całodobowym dozorowaniu systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach naszych Klientów.

W przypadku wystąpienia alarmu (napad, włamanie, pożar), dyżurny stacji monitorowania natychmiast podejmuje odpowiednie działania w celu weryfikacji zdarzenia. Do obiektu wysyłana jest grupa patrolowo-interwencyjna, a w razie konieczności powiadamiane są odpowiednie służby takie jak Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska, oraz osoby wyznaczone przez Klienta.

Poza sygnałami alarmowymi nasz dyżurny otrzymuje również informacje na temat aktualnego stanu systemu alarmowego, uzbrojenia, rozbrojenia oraz informacje o ewentualnych usterkach.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług takich jak kontrola otwarć i zamknięć obiektów, oraz uzgodnienia indywidualnego toku postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zdarzeń.


Kontakt

MIRaL - Biuro:
ul. Westerplatte 48
58-100 Świdnica
tel. 74 856 63 58
fax 74 661 45 89
e-mail: info@miral.pl